Պտոյտներ

Պտոյտներուն նպատակն է ընդլայնել մանուկներուն հորիզոնները: Պտոյտներուն ընթացքին հսկողութիւնը աւելի կը շեշտուի, մանուկներուն ապահով միջավայրի մէջ պահելու համար: Ծնողները միշտ կը հրաւիրուին հաճելի մթնոլորտով իրենց զաւակներուն ընկերակցելու մեր պտոյտներուն: