Վարժութիւններ Նորածիններու Համար

Մանկամսուրի իւրաքանչիւր խումբի համար ունինք համապատասխան ծրագիր ու վարժութիւններ։ Այսպէս՝ նորածինները կամաց կամաց կը սորվին

  • Ապահով զգալ մանկամսուրէն ներս՝ իրենց ծնողքին ու հարազատներուն բացակայութեան
  • Շ’ման մէջ մտնել իրենց տարեկից երեխաներու հետ,
  • Պեղել շրջապատը իրենց զգայարանքներուն ընդմէջէն,
  • Մշակել իրենց ֆիզիքական կարողութիւնները, ինչպէս նստիլ, քալել, առանձին ուտել ու քնանալ,
  • Աստիճանաբար հաղորդակցիլ ուսուցչուհիին հետ՝ ժպտալ, մատով ցուցմունքներ ընել...,
  • Մշակել նոր ունակութիւններ, ինչպէս՝ պատմութիւն մտիկ ընել, խօսիլ, երգել,
  • Սորվիլ առողջապահական կերպեր, ինչպէս խաղալիքները բերանը չտանիլ...։

Մեր բոլոր յայտագիրները կը պատշեցնենք երեխայի աճման կշռոյթին, միշտ ընդգրկելով երեխային համար ձեր ստեղծած սովորոյթներն ու վարժութիւնը։